In-Company teknikariak

PG Prevencionek In-Company teknikarien zerbitzua eskeintzen du, beti gunean

Gure In-Company teknikariak Laneko Arriskuen Prebentzio Legeari atxikitzen zaizkio eta beraz, bere betetzeak bermatuko dute:

  • Laneko prestakuntzako enpresek 31/1995 Legearen 15. artikuluan ezarritako prebentzio-ekintzen printzipioen aplikazio koherente eta arduratsua.
  • Lantokiko enpresek lan-metodoen aplikazio egokia.
  • Lantokian garatutako jarduera desberdinen interakzioen kontrola, bereziki, larri edo oso larri bezala kalifikatutako arriskuak sor daitezkeenean, edo lantokian, jarduera bateraezinak garatzen direnean bere eraginagatik segurtasunean eta langileen osasunean.
  • Lantokian langileei eragin diezaieketen arriskuen arteko egokitzea eta bere prebentziorako emandako neurriak.

Bere eginkizun nagusietako bat ere da, dar azpikontratatutako enpresei argibideak ematea:

  • Lantokian lehia enpresen lagileei eragin diezaiketen arriskuei buruzko prebentziorako instrukzioak eta larrialdi-egoera gertatzen denean, eman behar diren neurrien gainen
  • Enpresen langileei eragin diezaiketen lantokiko arriskuei aurre egiteko argibide nahiko eta egokiak eta arrisku hauek prebenitzeko neurriak.
  • Jarduerak hasi baino lehen argibideak ematea eta enpresen langileei eragina izan dezaketen laneko arriskuen aldaketak daudenean prebentzio helburuetarako garrantzitsua izatea.
  • Idatzizko argibideak eskeintzea lehia-konpainien langileengan eragina izan dezaketen laneko arriskuak oso larriak edo oso larriak direnean.

Jarri gurekin harremanetan kompromezurik gabe