Osasun eta Segurtasun Koordinazioa

Lanak egiten diren bitartean

Lanak egiten diren bitartean, segurtasun eta osasun arloko koordinatzaile gisa ulertzen da, zuzendaritza profesionalean integratuta dagoen teknikari konpetenteari, zereginak burutzeko promotoreak izendatutakoa:

  • Prebentzioa eta Segurtasuna printzipio orokorren aplikazioa koordinatzea.

    • Lan desberdinak planifikatzeko erabaki tekniko eta antolaketakoak hartzerakoan edo aldiberean edo elkar segidan garatuko diren lan faseak.
    • Lan desberdin edo lan fase hauek eskatutako iraupena estimatzeara edo lan-faseetara.
  • Lanaren jarduerak koordinatzea, kontratistak eta bere kasuan, azpikontratistak edo langile autonomoak, bermatu ditzaten prebentziozko ekintzen printzipioen aplikazioa modu koherentean eta arduratsuan
  • Kontratistak prestatutako segurtasun eta osasun planak onartzea eta bere kasuan, bertan sartu diren aldaketak.
  • Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 24. artikuluan aurreikusitako enpresa-jardueren koordinazioa antolatzea.
  • Lan-metoduen aplikazio zuzenaren ekintzen koordinazio eta kontrol funtzioak
  • Bakarrik baimendutako pertsonak lanetan sar daitezen, beharrezko neurriak hartzea. Zuzendaritza fakultatiboak eginkizun hau hartuko du, koordinatzaile baten izendapena beharrezkoa ez denean.

Kontsultatu konpromezurik gabe!